THÔNG BÁO

BHXH Thành phố Hà Nội thông báo

Thực hiện các Quyết định của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về việc ban hành Quy trình giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; từ ngày 01/5/2019 BHXH thành phố Hà Nội thực hiện quy trình, áp dụng phần mềm “Tiếp nhận & quản lý hồ sơ” của BHXH Việt Nam và chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử.

Đang tải...