Hướng dẫn Trường học giao dịch hồ sơ điện tử cấp thẻ BHYT cho HSSV năm học 2015 - 2016

Kính gửi: Các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội Thực hiện công văn số 1791/BHXH-PT ngày 24/8/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội v/v giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử phát hành thẻ BHYT cho HSSV. Công ty EFY Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai quy trình giao dịch hồ sơ điện tử phát hành thẻ BHYT cho Học sinh – sinh viên trên địa bàn năm học 2015 – 2016 như sau:

Đang tải...