Thông báo
Thông báo tên 7 đơn vị đã có phần mềm kê khai và kết nối trực tiếp với cổng GDĐT của BHXH Thành phố
Hiện tại đã có 7 đơn vị I-VAN đã có phần mềm kê khai và kết nối trực tiếp với cổng GDĐT của BHXH Thành phố

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng internet (hồ sơ có mã vạch)
CV2671/BHXH-CNTT v/v tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng internet (hồ sơ có mã vạch)

Từ 01/10/2015: BHXH Hà Nội chính thức triển khai giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký số (I-VAN)
Để tiếp tục đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH ở cấp độ cao hơn (có sử dụng chữ ký số), BHXH thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2118/BHXH-PT ngày 30/9/2015 và 2136/BHXH-PT ngày 01/10/2015 v/v hướng dẫn giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ)

Đang tải...