Thông báo
BHXH Thành phố Hà Nội thông báo
Thực hiện các Quyết định của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về việc ban hành Quy trình giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; từ ngày 01/5/2019 BHXH thành phố Hà Nội thực hiện quy trình, áp dụng phần mềm “Tiếp nhận & quản lý hồ sơ” của BHXH Việt Nam và chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử.

Thông báo tên 7 đơn vị đã có phần mềm kê khai và kết nối trực tiếp với cổng GDĐT của BHXH Thành phố
Hiện tại đã có 7 đơn vị I-VAN đã có phần mềm kê khai và kết nối trực tiếp với cổng GDĐT của BHXH Thành phố

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng internet (hồ sơ có mã vạch)
CV2671/BHXH-CNTT v/v tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng internet (hồ sơ có mã vạch)

Từ 01/10/2015: BHXH Hà Nội chính thức triển khai giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký số (I-VAN)
Để tiếp tục đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH ở cấp độ cao hơn (có sử dụng chữ ký số), BHXH thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2118/BHXH-PT ngày 30/9/2015 và 2136/BHXH-PT ngày 01/10/2015 v/v hướng dẫn giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ)

Thư ngỏ của BHXH Việt Nam
Hiện nay, còn một số người tham gia kê khai “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT” (Tờ khai) chưa đầy đủ theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT nên chưa cấp được mã số BHXH. Để hoàn thiện thông tin còn thiếu, cơ quan BHXH rất mong nhận được sự hỗ trợ của đơn vị và người tham gia bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin vào Tờ khai.

Đang tải...