Thông báo

BHXH Thành phố Hà Nội thông báo

THÔNG BÁO

Về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử

 

Thực hiện các Quyết định của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về việc ban hành Quy trình giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; từ ngày 01/5/2019 BHXH thành phố Hà Nội thực hiện quy trình, áp dụng phần mềm “Tiếp nhận & quản lý hồ sơ” của BHXH Việt Nam và chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xin trân trọng thông báo:

1. Kể từ ngày 01/5/2019 các giao dịch hồ sơ điện tử giữa đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH (BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã) thông qua các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN sẽ được chuyển từ Cổng giao dịch điện tử của BHXH thành phố Hà Nội sang Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.

2. Thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ (cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).

- Đối với hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 30/4/2019 trở về trước vẫn thực hiện tra cứu tại địa chỉ: http://bhxhhn.com.vn/

- Đối với hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 01/5/2019 trở đi thực hiện tra cứu tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

3. Trong giai đoạn chuyển đổi Cổng giao dịch điện tử nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH, các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN (như phụ lục kèm theo) để được hỗ trợ, giải quyết.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, BHXH thành phố Hà Nội trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp, chia sẻ của các cá nhân, tổ chức./.

Đang tải...