Thông báo

Thông báo tên 7 đơn vị đã có phần mềm kê khai và kết nối trực tiếp với cổng GDĐT của BHXH Thành phố

Hiện tại đã có 7 đơn vị I-VAN đã có phần mềm kê khai và kết nối trực tiếp với cổng GDĐT của BHXH Thành phố

                               - Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn.

                               - Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone

                               - Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam

                               - Công ty cổ phần BKAV

                               - Tổng công ty viễn thông Viettel

                               - Công ty cổ phần TS24

                               - Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC

Các đơn vị SDLĐ lựa chọn 1 trong 7 đơn vị trên để được hỗ trợ kê khai GDHSĐT  BHXH, BHYT, BHTN

Đang tải...