Thông báo

Từ 01/10/2015: BHXH Hà Nội chính thức triển khai giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký số (I-VAN)

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Để tiếp tục đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH ở cấp độ cao hơn (có sử dụng chữ ký số), BHXH thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2118/BHXH-PT ngày 30/9/2015 và 2136/BHXH-PT ngày 01/10/2015 v/v hướng dẫn giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ)

Theo đó các đơn vị SDLĐ sẽ căn cứ văn bản số 2118/BHXH-PT ngày 30/9/2015 để thực hiện kê khai, nộp hồ sơ điện tử và nhận kết quả; BHXH các quận, huyện và các phòng nghiệp của BHXH Thành phố sẽ căn cứ văn bản số 2136 để thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, cấp thẻ BHYT, sổ BHXH

Những điểm mới cơ bản trong 02 văn bản trên gồm:

* Giai đoạn hiện tại, BHXH Thành phố lựa chọn 08 thủ tục để thực hiện giao dịch điện tử gồm:

1. Đăng ký tham gia đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

2. Báo tăng lao động

3. Báo giảm lao động

4. Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

5. Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí, Tử tuất

6. Cấp lại thẻ BHYT do bị mất, rách, hỏng (không thay đổi thông tin trên thẻ)

7. Cấp thẻ BHYT hàng năm

8. Cấp thẻ BHYT cho đối tượng là học sinh, sinh viên

        * Các đơn vị đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký số thông qua tổ chức I-VAN sẽ không phải nộp hồ sơ giấy. Các tổ chức I-VAN cũng được công bố trong các văn bản này.

        * Từ ngày 01/10/2015 BHXH Thành phố sẽ thực hiện ký số điện tử vào thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12) và đăng tải trên Cổng TTĐT song song với gửi thông báo giấy. Bắt đầu từ 01/01/2016 BHXH TP sẽ dừng thông báo giấy mẫu C12 trực tiếp đến đơn vị, chỉ thực hiện ký số điện tử trên mẫu C12 và thông báo cho đơn vị qua Cổng TTĐT.

        * Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị SDLĐ, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị SDLĐ đăng ký dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính với toàn bộ chi phí dịch vụ do cơ quan BHXH chi trả.

Trân trọng thông báo!

Đang tải...