DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
CV2437/BHXH-VP 15/09/2017 V/v Thực hiện Công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/09/2017 của UBND thành phố Hà Nội
CV2387/BHXH-QLT 25/10/2016 v/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017
CV464/BHXH-KHTC 14/03/2016 CV464/BHXH-KHTC v/v đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSĐT
CV2777/QĐ-BHXH 31/12/2015 CV2777/QĐ-BHXH v/v thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
CV1300/QĐ-BHXH 06/11/2015 CV1300/QĐ-BHXH v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Mẫu đăng ký giao - nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 22/10/2015 Mẫu đăng ký giao - nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
CV2304/BHXH-KHTC 22/10/2015 CV2304/BHXH-KHTC v/v triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
CV1133/QĐ-BHXH 16/10/2015 CV1133/QĐ-BHXH v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
CV2262/BHXH-PT 15/10/2015 CV2262/BHXH-PT v/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2016 đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT
CV2224/TB-BHXH 09/10/2015 CV2224 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH TP tại cuộc họp 6 đơn cung cấp dịch vụ I-VAN về thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử BHXH, BHYT
CV2136/BHXH-PT 01/10/2015 CV2136/BHXH-PT v/v hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ
CV2118/BHXH-PT 30/09/2015 CV2118/BHXH-PT v/v triển khai giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ
CV959/QĐ-BHXH 09/09/2015 CV959/QĐ-BHXH v/v ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
CV428/BHXH-PT 13/03/2015 CV428/BHXH-PT V/v Hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 V/v thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Đang tải...