DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
CV2387/BHXH-QLT 25/10/2016 v/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017
CV464/BHXH-KHTC 14/03/2016 CV464/BHXH-KHTC v/v đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSĐT
CV2777/QĐ-BHXH 31/12/2015 CV2777/QĐ-BHXH v/v thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
CV1300/QĐ-BHXH 06/11/2015 CV1300/QĐ-BHXH v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Mẫu đăng ký giao - nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 22/10/2015 Mẫu đăng ký giao - nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
CV2304/BHXH-KHTC 22/10/2015 CV2304/BHXH-KHTC v/v triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
CV1133/QĐ-BHXH 16/10/2015 CV1133/QĐ-BHXH v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
CV2262/BHXH-PT 15/10/2015 CV2262/BHXH-PT v/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2016 đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT
CV2224/TB-BHXH 09/10/2015 CV2224 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH TP tại cuộc họp 6 đơn cung cấp dịch vụ I-VAN về thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử BHXH, BHYT
CV2136/BHXH-PT 01/10/2015 CV2136/BHXH-PT v/v hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ
CV2118/BHXH-PT 30/09/2015 CV2118/BHXH-PT v/v triển khai giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ
CV959/QĐ-BHXH 09/09/2015 CV959/QĐ-BHXH v/v ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
CV428/BHXH-PT 13/03/2015 CV428/BHXH-PT V/v Hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 V/v thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
CV412/CNTT-PM BHXH TP Hà Nội thông báo danh sách các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ IVAN với BHXH Việt Nam. Hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Đang tải...