CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu CV2118/BHXH-PT
Trích yếu nội dung CV2118/BHXH-PT v/v triển khai giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ
Ngày ban hành 30/09/2015
Hình thức văn bản Văn bản của bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành BHXH TP Hà Nội
Người ký duyệt PGĐ Vũ Đức Thuật
Tệp đính kèm CV2118/BHXH-PT
Quay trở lại
Đang tải...