CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu CV2304/BHXH-KHTC
Trích yếu nội dung CV2304/BHXH-KHTC v/v triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
Ngày ban hành 22/10/2015
Hình thức văn bản Văn bản của bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành BHXH TP Hà Nội
Người ký duyệt GĐ Nguyễn Thị Phương Mai
Tệp đính kèm CV2304/BHXH-KHTC
Phu luc CV 2304BHXH-KHTC
Quay trở lại
Đang tải...