CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu CV959/QĐ-BHXH
Trích yếu nội dung CV959/QĐ-BHXH v/v ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành 09/09/2015
Hình thức văn bản Văn bản của bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành BHXH TP Hà Nội
Người ký duyệt TGĐ Nguyễn Thị Minh
Tệp đính kèm CV959/QĐ-BHXH
Quay trở lại
Đang tải...